Augmentum Konsalting


Kompanija „Augmentum“ doo Novi Sad, partner dostojan poverenja, pruža svojim klijentima konsultantske usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine.

partner
DOSTOJAN VAŠEG POVERENJA:

Tim konsultanata će u saradnji sa Vama razvijati i implementirati programe bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine i usklađivati ih sa Vašim poslovnim strategijama uz poštovanje svih propisa. Timskim radom stvaramo okruženje u kom se rizici u pogledu zaštite zdravlja i bezbednosti na radu kontrolišu a svest zaposlenih o značaju zdrave životne sredine podiže.

Kontaktirajte nas
usluge
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU:

Izrada Plana preventivnih mera na privremenim i pokretnim gradilištima

Pružanje usluga koordinatora BZR u fazi izvođenja radova

Izrada Elaborata o uređenju gradilišta

Izrada Akta o proceni rizika

Obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

usluge
Zaštita životne sredine:

Izrada plana upravljanja otpadom

Izrada godišnjih izveštaja o količinama generisanog otpada

Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Izrada plana zaštite od udesa

Izrada politike prevencije od udesa za SEVESO postrojenja

Izrada izveštaja o bezbednosti

najzastupljenija usluga
Koordinatori bzr za gradilišta

U skladu sa Uredbom o BZR na privremenim i/ili pokretnim gradilištima, Investitorima pružamo uslugu koordanatora za BZR u fazi projektovanja – izrada Plana preventivnih mera i usluge koordanatora za BZR u fazi izvođenja radova.

Vodimo računa da Investitori u toku gradnje ispune sve Zakonske obaveze iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,a iskustvo na ovim poslovima koje obuhvata preko dve stotine gradilišta, ukazuje na poverenje koje imamo od Investitora i na stručnost i kvalitet usluge koju pružamo.

Konsalting Portfolio