AKT O PROCENI RIZIKA

Akt o proceni rizika obavezan je za svaku firmu u kojoj rade zaposleni. Akt o proceni rizika služi da se otkloni ili smanji rizik u obimu kojim se sprečavaju povrede na radu ili oštećenje zdravlja zaposlenih. Primena preventivnih mera u Aktu štiti i zaposlene i poslodavca, a ujedno određuje obaveze i odgovornosti.

Read More...