Tržište i ciklus nekretnina

Neke vrste nekretnina poseduju snažna tržišta, sa mnogo kupaca i prodavaca, dok druga imaju tržišta u kojima ima samo nekoliko učesnika. Vrednosti nekretnina imaju tendenciju da idu gore-dole, u zavisnosti od kratkoročne ponude i potražnje. Ponuda i potražnja imaju tendenciju promene sa promenama u kamatnim stopama.

Read More...