Kakve benefite donosi investicija u poljoprivredno zemljište?

Posedovanje poljoprivrednog zemljišta predstavlja jedan od ključnih i strateških resursa na nivou države, institucija i pojedinca. S obzirom na važnost ovog dragocenog resursa, kao i na veoma ograničenu mogućnost proširivanja poljoprivrednih površina u daljem tekstu razmotrićemo globalne trendove na strani tražnje, ponude i vrednosti na tržištu poljoprivrednog zemljišta.

Šta utiče na potražnju?

Tražnja za poljoprivrednim zemljištem je u direktnoj relaciji sa rastom brojnosti ljudske populacije na Zemlji. Ako pogledamo period od 1990 – 2050 godine (grafikon 1a) vidimo da će se broj stanovnika na planeti gotovo udvostručiti, pa je pretpostavljeno da će 2050. na Zemlji živeti skoro 10 milijardi ljudi, što je za oko 2 milijarde više nego danas. Struktura rasta stanovništva pokazuje da je veliki udeo srednje klase videti ovde u ukupnom povećanju populacije a naročito u brzo rastućim Azijskim ekonomijama. Osim toga izgradnja saobraćajne infrastrukture, železničkih pruga, aerodroma, proširivanje velikih gradskih područja i njihovih predgradja za posledicu ima značajno smanjivanje poljoprivrednih površina. Kao primer navešćemo SAD gde se nalazi oko 10% ukupne svetske obradive površine, svake godine se izgubi oko 620.000 hektara zemljišta videti ovde. Ovakvi trendovi rasta svetskog stanovništva sa sve većim udelom srednje klase, smanjivanja obradivih površina usled gore nabrojanih faktora, dovešće do velikog porasta potrošnje poljoprivrednih proizvoda što će neminovno povećavati tražnju za poljoprivrednim zemljištem a samim tim i rast vrednosti istog.

Grafikon 1a

Rast broja stanovništva u periodu od 1990 - 2050 godine

Izvor:www.statista.com

 

Investiciona sigurnost ulaganja u zemljište

Sa strane ulaganja u tržište poljoprivredng zemljišta postavlja se pitanje isplativosti, odnosno da li je naša investicija zaštićena od inflacije, kakva je prednost ovog ulaganja u odnosu na ostale vrste ulaganja, kao i koliku stopu prinosa možemo očekivati na uložena sredstva u ovaj portfolio. Da bi smo analizirali ova pitanja navešćemo za primer jedno od najvećih tržišta na svetu poljoprivrednog zemljišta u SAD.

Cene poljoprivrednog zemljišta u SAD (u dolarima po hektaru)

Rast cene poljoprivrednog zemljišta po godinama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po podacima Američkog ministarstva za poljoprivredu (tabela 1) cene poljoprivrednog zemljišta u SAD beleže konstantan rast gotovo dve protekle decenije. Značajni faktori koji utiču na povećano interesovanje investitora da kupuju poljoprivredno zemljište su:

  • visok stepen stabilnosti: istorijski posmatrano povrat prinosa uloženih sredstava u zemljište ima manju volatilnost (nestabilnost) od ostalih vrsta imovine poput zlata, državnih obveznica ili tržišta vrednosnih hartija;
  • zaštita uloženih sredstava od inflacije: poljoprivredno zemljište predstavlja stvarnu imovinu koja vlasniku donosi profit sa jedne strane kroz proizvodnju useva a sa druge strane u slučaju da vlasnik rentira svoje zemljište. Kao što nam tabela 1 prikazuje novčana vrednost hektara zemljišta u periodu od 2002. do 2016. godine uvećala se za čak 2.5 puta, pa iz ovog primera možemo zaključiti  da permanentni rast cena pruža zaštitu uloženih sredstava od negativnih uticaja inflacije;
  • niska korelacija: analizom odnosa indeksa poljoprivrednog zemljišta (eng. NCREIF Farmland Index) sa berzanskim indeksom S&P 500 (jednim od glavnih indeksa na berzama vrednosnih papira u SAD) grafikon 1b vidimo da su ulaganja u poljoprivredna zemljišta visoko nadmašila indeks S&P 500 u posmatranom periodu 2000 – 2014. Takodje kao što nam  grafikon ilustruje svetska finansijska kriza 2008. i 2009. godine praktično nije ni imala uticaja na vrednost ulaganja indeksa poljoprivrednih površina, dok je berzanski indeks tokom kriznog perioda zabeležio pad i stagnaciju, što ističe poljoprivredu kao veoma sigurnu i stabilnu investicionu alternativu koja je u veoma niskoj korelaciji sa tržištima akcija;
  • sa socijalno – ekonomskog aspekta kao dugoročna investicija osim trenutne koristi u porodici investitora takodje može obezbediti sigurnost, poput investicije u nekretnine i budućim generacijama koje tek dolaze.

Indeks vrednosti poljoprivrednog zemljišta u odnosu na S&P 500 indeks

Grafikon 1b

Zaključak bi bio..

Analiza aktuelnih kao i budućih globalnih trendova pokazuje da investicijom u  tržište poljoprivrednog zemljišta ostvarujemo jedinstvenu mogućnost ulaganja sa dugoročnim povratima, sigurnost uloženih sredstava  na strani zaštite od inflacije kao i diverzifikaciju portfelja ulaganja u odnosu na uobičajene nestabilnosti na berzi.