Blog

  • All
  • Bezbednost i zdravlje na radu
  • Blog
  • Nekretnine i investicije

AKT O PROCENI RIZIKA

Akt o proceni rizika obavezan je za svaku firmu u kojoj rade zaposleni. Akt o proceni rizika služi da se otkloni ili smanji rizik u obimu kojim se sprečavaju povrede na radu ili oštećenje zdravlja zaposlenih. Primena preventivnih mera u Aktu štiti i zaposlene i poslodavca, a ujedno određuje obaveze i odgovornosti.

Životni ciklus nekretnina i kako ga razumeti

Tržište nekretnina može da izgleda nestabilno i nepredvidivo, ali je činjenica da se uvek ponaša slično u istim fazama ciklusa. Koje su faze i koji sve faktori utiču na životni ciklus nekretnina?

BONITIRANJE ZEMLJIŠTA

Šta sve utiče na katastarsko bonitiranje zemljišta i za koje zemljište se određuje bonitet?

KATASTARSKO KLASIRANJE ZEMLJIŠTA

Kako se određuju kultura i klasa poljoprivrednog zemljišta i ko predaje zahtev za utvrđivanje promene katastarske kulture i klase?

Karakteristike tržišta nekretnina tokom pandemije

Kako je tržište nekretnina odreagovalo na trenutnu COVID pandemiju i šta se dešava sa cenom građevinskog materijala i cenom stambenog kvadrata?

VODJENJE POSLOVA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Da li i na koji način treba da vodite poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Kada to možete da radite sami a kada angažujete lice za vođenje poslova?